fka blog journal of programming studies

CLI Uygulamaları için bash ve zsh Autocompletion (Otomatik Tamamlama)

Merhaba,

Front-end development’in en eski türlerinden biri olan CLI development’tir. Yani Command Line Interface. Her ne kadar HTML veya masaüstü arayüzleri gibi olmasa da o da en nihayetinde bir interface’dir. Bir front-end‘dir.

Bash’de autocompletion’u bilirsiniz. TAB karakterine basarak otomatik tamamlama yapmanızı sağlayan özelliktir.

$ sudo apt-<tab>

dediğinizde

$ sudo apt-<tab>
apt-get apt-add-repository

şeklinde tamamlamalarda bulunarak sizin bash üzerinde daha hızlı komut yazmanıza yardımcı olur.

Yazdığınız bir komuta bash autocompletion desteği vermek de bir o kadar basit.

Örnek üzerinden anlatırsak daha faydalı ve öğretici olacağını düşünüyorum. Adı fka olan bir program yazmak istiyoruz diyelim. Öncelikle CLI uygulamamızın kısımlarını belirlememiz gerekiyor.

$ fka [modul] [komut] [opsiyon] [--opsiyon]

Temelde komutun kendisinden sonra 4 farklı komut aldığını gördük. Bunu şimdilik sadece 2 komut alacak şekilde ayarlayalım.

$ fka [modul] [komut]

Otomatik tamamlamak istediğimiz kısımlar bunlar olsun

$ fka blog new-post

şeklinde bir CLI front-end’i ile yeni bir blog metni yazabileceğimizi düşünelim.

$ fka <tab>
blog ftp site

gibi bir otomatik tamamlama olacak. Yani fka komutunun 3 farklı modülü var ve bunlar blog, site ve ftp. Autocompletion filtrelemesi olması için bir de ssh ekleyelim.

$ fka <tab>
blog ftp site ssh

Yani kurguladığımız şekilde yaparsak

$ fka s<tab>
site ssh

şeklinde s ile başlayan ssh ve site değerlerini bizimle paylaşarak bize yardımcı olacak.

zsh’da Otomatik Tamamlama

ZSH güzel autocompletion’ları ile meşhur bir shell’dir. Bu yüzden olsa gerek, autocompletion yazmak zsh’da çok daha kolay ve güzeldir.

Öncelikle _fka_completion adında bir fonksiyon yaratıyoruz, bu isim her şey olabilir çünkü daha sonra bu komutu compdef ile fka komutuna tanıtacağız.

_fka_completion() {

}

Daha sonra bu fonksiyonumuz içerisinde argümanların neler olacağını belirtiyoruz.

_fka_completion() {
 _arguments \
  '1: :->_modul' \
  '2: :->_komut' \
 && return 0
}

Eğer 3 parçadan oluşan bir komut yazsaydık,

_fka_completion() {
 _arguments \
  '1: :->_modul' \
  '2: :->_komut' \
  '3: :->_opsiyon' \
 && return 0
}

gibi bir bölüm daha eklememiz gerekecekti. Şimdilik ilk hedefimiz sadece ilk bölüm olduğu için 1 adet bırakalım.

Sonrasında ise completion’un bize gönderdiği $state değişkeni ile hangi state’de olduğumuzu görüp ona uygun cevabı vermemiz gerekiyor.

_fka_completion() {
 _arguments \
  '1: :->_modul' \
 && return 0

 case $state in
  _modul)
   _arguments '1:_modul:(blog ftp site ssh)'
  ;;
 esac
}

dediğimiz zaman autocompletion methodumuz hazır olmuş oluyor. Şimdi bu fonksiyonu compdef ile tanımlayalım.

compdef _fka_completion fka

Bu iki komutu yazdıktan sonra tekrar deneyelim:

% fka <tab>
blog ftp site ssh

Filtreleyelim:

% fka s<tab>
site ssh

bash’da Otomatik Tamamlama

zsh da nasıl yapıldığını temel olarak gördüğümüze göre artık bunu bash üzerinde nasıl yapacağımızı görelim. Bash, Zsh’dan daha kolay ama daha kötü bir yazım şekline sahip. Filtrelemeyi de zsh’daki gibi kendisi yapmıyor, bizim yönetmemiz gerekiyor. Detaylarına bakalım.

_fka_completion() {
 COMPREPLY=(blog ftp site ssh)
}

dedikten sonra complete komutuyla bu fonksiyonu tanıtalım:

complete -F _fka_completion fka

Bu iki komutu yazdıktan sonra tekrar deneyelim:

$ fka <tab>
blog ftp site ssh

Filtreleyelim:

$ fka s<tab>
blog ftp site ssh

Filtreleyemediğimizi görüyoruz, çünkü bash COMPREPLY ile gelen verilere izin vermiyor.

bash Otomatik Tamamlamada Filtreleme Yapmak

Filtrelemeyi madem COMPREPLY ile yapamıyoruz, o halde biraz daha akıllı bir hale getirelim. Bu sefer compgen komutunu ve filtreleme yapmak için ise grep komutunu kullanalım.

_fka_completion() {
 COMPREPLY=( $(compgen -W "blog ftp site ssh" | grep "${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}") )
}

compgen kullanırken grep yerine -- kullanmak daha doğru bir kullanım olacaktır.

_fka_completion() {
 COMPREPLY=( $(compgen -W "blog ftp site ssh" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
}

Bu şekilde dönen tüm sonuçlar arasından uygun olan kelimeyi buluyoruz.

$ fka s<tab>
site ssh

zsh ve bash Otomatik Tamamlama Betiklerini Birleştirmek

Elimizde artık iki ayrı fonksiyon ve iki ayrı fonksiyon tanıtma komutu var. Fakat bunları tek bir yerde birleştirmemiz en doğrusu olacaktır.

Bunu yapmamızın en kolay yolu compdef ve complete komutlarının varlığına göre duck typing yapmak. Eğer compdef komutu varsa zsh, complete komutu varsa bash içerisindeyizdir.

if type compdef &>/dev/null; then

 # zsh fonksiyonu
 _fka_completion() {

 }
 compdef _fka_completion fka

elif type complete &>/dev/null; then

 # bash fonksiyonu
 _fka_completion() {

 }
 complete -F _fka_completion fka

fi

Yani fka komutumuzun yeni hali şu şekilde olacak:

if type compdef &>/dev/null; then

 # zsh fonksiyonu
 _fka_completion() {

  _arguments \
   '1: :->_modul' \     
  && return 0

  case $state in
   _modul)
    _arguments '1:_modul:(blog ftp ite ssh)'
   ;;
  esac
 }
 compdef _fka_completion fka

elif type complete &>/dev/null; then

 _fka_completion() {
  COMPREPLY=( $(compgen -W "blog ftp site ssh" | grep "${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}") )
 }
 complete -F _fka_completion fka

fi

Alt Otomatik Tamamlamalar

Artık hem zshmodüldende bash’ta çalışan bir autocompletion’a sahibiz, fakat tam anlamıyla bitmiş sayılmaz. Çünkü başta bahsettiğimiz gibi iki parçadan oluşması gerekiyordu.

% fka blog new-post

diyebilmem için blog yazdıktan sonraki ikinci kısmın da değişebilmesi gerekiyor.

zsh’da Alt Otomatik Tamamlamaları

Dolayısıyla yeni bir parça eklemek için zsh da yapmamız gerekenler şu şekilde olacak:

_fka_completion() {

 _arguments \
  '1: :->_modul' \
  '2: :->_komut' \
 && return 0

 case $state in
  _modul)
   _arguments '1:_modul:(blog ftp site ssh)'
  ;;

  _komut)
   case $words[2] in
    blog)
     _arguments '2:_komut:(new-post new-category)'
    ;;
   esac
  ;;
 esac
}
compdef _fka_completion fka

Şimdi deneyelim:

% fka <tab>
blog ftp site ssh

% fka b<tab>
% fka blog <tab>
% fka blog new-<tab>
new-category new-post

bash’da Alt Otomatik Tamamlamaları

Şimdi aynı işlemi bash üzerinde yapalım.

_fka_completion() {
 case $COMP_CWORD in
  1)
   COMPREPLY=( $(compgen -W "blog ftp site ssh" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
  ;;
  2)
   case ${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]} in
    blog)
     COMPREPLY=( $(compgen -W "new-post new-category" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
    ;;
   esac
  ;;
 esac
}
complete -F _fka_completion fka

Burada COMP_CWORD değeri bize kaçıncı kelimede olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda COMP_WORDS ile tüm kelimeleri alabiliyoruz ve COMP_LINE ile tüm komutu almamız da mümkün.

Şimdi buna bir alt modül daha ekleyelim:

_fka_completion() {
 case $COMP_CWORD in
  1)
   COMPREPLY=( $(compgen -W "blog ftp site ssh" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
  ;;
  2)
   case ${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]} in
    blog)
     COMPREPLY=( $(compgen -W "new-post new-category" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
    ;;
   esac
  ;;
  # 3. ALT MODUL
  3)
   case ${COMP_WORDS[COMP_CWORD-1]} in
    new-post)
     COMPREPLY=( $(compgen -W "title abstract" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
    ;;
   esac
  ;;
 esac
}
complete -F _fka_completion fka

Artık new-post için yeni alt modüllerimiz mevcut.

$ fka blog new-post<tab>
title abstract

Dinamik Otomatik Tamamlama

Şimdiye dek yazdığımız tüm kod statik veri üzerinden ilerliyor gördüğümüz üzere. Bu kodu dinamik hale çevirmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli bilgiler de elimizde mevcut aslında.

Bu durumda zsh için compadd komutu kullanılır.

_fka_completion() { 
 compadd -- `ls /etc/`
}

Tabii eğer burada kullanılan ls komutu yerine kendi komutunuzu yazdıysanız, bu durumda hangi durumda olduğunuzu gösteren veriyi göndermeniz gerekir.

_fka_completion() { 
 compadd -- `fka completion "${CURRENT-1}"`
}

Aynı durum bash için şu şekilde olacaktır:

_fka_completion() { 
 COMPREPLY=( $(compgen -W "`ls /etc/`" -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
}

Aynı şekilde bunu kendi komutumuzla değiştirecek olursak:

_fka_completion() { 
 COMPREPLY=( $(compgen -W '`fka completion "${COMP_CWORD-1}"`' -- ${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}) )
}

Eksik olan kısımlar daha sonra tamamlanacaktır. Teşekkürler!