fka blog journal of programming studies

TypeScript ve Babel.js Kullanarak Type Safe ES7 Kullanmak

JavaScript gelişiyor. Bu durumda biz de sürekli öğreniyoruz. TypeScript'le birlikte ECMAScript 7'nin özelliklerini bugünden itibaren nasıl kullanacağımızı inceleyelim.

MVC'nin Front-end Tarihi ve Flux Arayüz Geliştirme Tasarım Şablonu

Facebook tarafından ortaya atılan ve arayüzde MVC yerine daha kullanışlı bir yapı sunmasıyla bir çok sorunu çözen tasarım şablonu Flux'ı inceliyoruz. Flux'a giden yolda geçirdiğimiz maceralara da bakacağız.

JavaScript'te Scope: Fonksiyon Scope, Block Scope ve 'let'

Geçen haftalarda verdiğim bir eğitimde *"JavaScript'te fonksiyon scope"* konusunu işlerken *block scope* özelliğin gerçekten var olup olmaması gerektiğini de sorgulamıştık. Açıkçası şimdiye kadar yapılan işlere bakınca çok da ölümcül bir gerekliliği olmasa da hataları azaltmak adına kullanımının doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da block scope'a biraz bakalım ve nasıl uygulayabileceğimizi gözden geçirelim.

Sweet.js ile JavaScript Macrolar'a Giriş

Sweet.js ile JavaScript Macrolar kullanarak kodunuzu modüler hale getirin. Bu yazıda çok ufak bir giriş yapacağız :)

Running React.js JSX with CoffeeScript without any extra tools + JSFiddle Hello Worlds

As a CoffeeScript lover, React's JSX file always bad to me. I tried lots of tools to make it run simply but never satisfied; the tools were not simple.

Yurtdışındaki Yazılım Konferanslarına Türkiye'den Nasıl Gidilir

Yurtdışında gerçekleştirilen konferanslara gidiş kılavuzu

Son 1 Sene Özeti

Son bir sene çok hareketli geçti benim için. Geriye bakıp özetlemek istedim.

JavaScript'te Nesne Dönen Fonksiyonların Instance Invocation'unda Prototipin Değişimi

Douglas Crockford'un "JavaScript: The Good Parts"ından daha önce bilmediğim, farketmediğim bir detay öğrendim.

Semantic HTML, Semantic CSS ve Bootstrap Sorunsalı

HTML'de anlamsallık, presentational sınıflardan kurtulmak ve Bootstrap'ın hatalı kullanımlarının yarattığı problemler.

Fonksiyonel Programlama Notları 3: Saf Fonksiyonel Promise Monad

Fonksiyonel Programlama ve Monad serüveni beni daha önce de anlattığım promise monad'ını tekrar yazmaya itti.