fka blog journal of programming studies

JavaScript'te Scope: Fonksiyon Scope, Block Scope ve 'let'

Geçen haftalarda verdiğim bir eğitimde “JavaScript’te fonksiyon scope” konusunu işlerken block scope özelliğin gerçekten var olup olmaması gerektiğini de sorgulamıştık. Açıkçası şimdiye kadar yapılan işlere bakınca çok da ölümcül bir gerekliliği olmasa da hataları azaltmak adına kullanımının doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da block scope’a biraz bakalım ve nasıl uygulayabileceğimizi gözden geçirelim.

Bu aralar ES.next ve ES6 ile içli dışlıyım. Açıkçası uzun zamandır CoffeeScript kullandığım için ECMAScript 6‘nın bir çok özelliğini de kullanıyorum. Fakat CoffeeScript fonksiyon scope’a güzel katkılar yapsa da (fat-arrow gibi), block scope konusunda bir etkisi yok. (Hatta bu yüzden bunu bir macro ile çözebileceğimi düşünüp Macaron adında bir de ufak eklenti geliştirdim, daha önce yazılan bir eklentiyi biraz daha geliştirdim diyelim)

JavaScript’te Scope

Efendim, JavaScript’te block scope diye bir olay yok. Böyle başlayalım ki kafa karışıklığı oluşmasın.

Peki, block scope ne demek?

Block scope, temel olarak { ve } arasında kalan kodun sadece o araya ait olması olarak tanımlanabilir.

Hemen örnekle açıklayalım;

var x = 10;

if (true) {
  var x = 20;
  console.log(x); //=> 20
}

console.log(x); //=> 20

Burada x iki kere tanımlanıyor (declaration) ve ikincisi bir if scope’u içinde olmasına rağmen (JavaScript’te doğal olarak) x‘i değiştirdi. Ayrıca ufak da bir hata yaptık, zira iki kez var x tanımlanıyor.

Bu sorunu normalde nasıl çözüyoruz?

Fonksiyon Scope

var x = 10;

if (true) {
  (function () {
    var x = 20;
    console.log(x); //=> 20
  })();
}

console.log(x); //=> 10

Burada JavaScript’in fonksiyon scope özelliğini kullanarak bir IIFE (Immediately Invoked Function Expression) oluşturduk. Böylece o kısım sanki bir block scope’muş gibi ayrıldı.

Fonksiyon Scope’un Sorunları

Fonksiyon scope ne kadar güzel ve bir çok açıdan işimizi çözse de, bazı noktalarda işimize engel olabiliyor.

Context Karmaşası

Bunlardan birisi context karmaşası:

function Hello() {
  var x = 10;
  this.y = "hello";

  if (true) {
    (function () {
      var x = 20;
      console.log(x, this.y); //=> 20, undefined
    })();
  }

  console.log(x, this.y); //=> 10, "hello"
}
new Hello();

Bunun sebebi ise her oluşan fonksiyon scope’unun ayrıca bir de context oluşturması. Bu noktada işi çözmek için context binding işini de devreye sokmamız gerekiyor:

...
...
    (function () {
      var x = 20;
      console.log(x, this.y); //=> 20, "hello"
    }).call(this); // context binding yaparak çağırıyoruz. `apply` da kullanabilirdik.
...
...

Döngü Deyimlerinin Etkisizliği

Fonksiyon scope ayrıca break, continue gibi deyimleri de etkisiz hale getiriyor.

function Hello() {
  var x = 10;
  this.y = "hello";

  for (var i = 0; i < 10; i++) {
    (function () {
      var x = 20 + i;
      if (i == 3) {
        break; // Error: Illegal break statement
      }
    })();
    console.log(i);
  }
}
new Hello();

Bu işlemin sonucunda Error: Illegal break statement şeklinde bir hata aldık, çünkü oradaki IIFE bir döngü içerisinde olduğunun farkında değil.

Ne yazık ki bunun için Fonksiyonları kullanarak context binding gibi bir çözüm yok. Tek yapabileceğiniz for döngüsünü fonksiyon scope’u içerisine almak.

...
  (function () {
    for (var i = 0; i < 10; i++) {
      var x = 20 + i;
      if (i == 3) {
        break; // Error: Illegal break statement
      }
      console.log(i);
    }
  })();
...

JavaScript’te Block Scope

Block scope’un gerekliliğini biraz anladıysak şimdi de ECMAScript 6‘da nasıl implemente edildiğine bakalım.

let

var x = 10;

if (true) {
  let x = 20;
  console.log(x); //=> 20
}

console.log(x); //=> 10

Bu kadar basit, yukarıda bir ton çözüm aradığımız şey, let ile rahatlıkla çözülebiliyor. Böylece yalnızca o scope içerisinde bir değişken tanımlayabiliyoruz.

JavaScript’te Block Scope’u Taklit Etmek

Yukarıda IIFE ile yaklaştığımız yapıya try / catch kullanarak daha yakın taklit edebiliyoruz. Bu yöntem ne kadar hacky olsa da Google Traceur Compiler da aynı yöntemi kullanıyor.

var x = 10;
var y = 20;

if (true) {
  try { throw undefined; } catch (x) { // let x;
  try { throw undefined; } catch (y) { // let y;
    x = 30;
    y = 40;
    console.log(x); //=> 30
    console.log(y); //=> 40
  }}
}

console.log(x); //=> 10
console.log(y); //=> 20

Burada yeni bir fonksiyon oluşturmadığımız için context (this) hiç bir zaman değişmeyecek. Şimdi bir de döngü içerisinde kullanalım:

function Hello() {
  var x = 10;
  this.y = "hello";

  for (var i = 0; i < 10; i++) {

    try { throw undefined; } catch (x) { // let x;

      x = 20 + i;
      if (i == 3) {
        break;
      }
      console.log(x, this.y); //=> 20.. 21.. 22, "hello"..
    }
    console.log(i); //=> 0.. 1.. 2..
  }
  console.log(x); //=> 10
}
new Hello();

Biraz karmaşık olsa da, Traceur Compiler veya let-er kullanarak bu yöntemi oluşturabilirsiniz, ayrıca Makro kullanarak da bu yapıyı kurabilirsiniz.

Kaynaklar